CZ Neregistrovaný uživatel 
Udělení souhlasu
 
Pro zapojení se do EOS Elektronického Objednávkového Systému (dále jen EOS), musí každý uživatel vyslovit svůj souhlas s využitím osobních údajů, 
spolu s udělením souhlasu o používání e-mailové adresy pro komunikaci se správcem aplikace, FO Ladislav Zbožínek - TREND.
Uživatel má rovněž právo udělené souhlasy kdykoliv odvolat a zrušit tak svoje členství v EOS Elektronického Objednávkového Systému.

Podmínky pro udělení souhlasu:

Uděluji souhlas, aby fyzická osoba - podnikatel Ladislav Zbožínek-TREND, IČ 10637443, se sídlem Přerov, Za mlýnem 55, PSČ 750 02 jako správce zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu – jména,
příjmení, titulu – pan, paní, slečna, data narození, hesla, adresy bydliště včetně PSČ, telefonního čísla pro ověření platnosti poptávky, e-mailové adresy, 
v případě firemních objednávek IČ, DIČ, zaměstnavatele, pracovní pozice, a to za účelem zpracování těchto mých osobních údajů k marketingovým potřebám správce 
(spočívajícím zejména v podpoře prodeje produktů správce, k informování mé osoby o nových produktech a slevových a bonusových programech
správce, k informování mé osoby o spotřebitelských výhodách spojených s produkty správce, k zasílání mé osobě informačních a propagačních materiálů včetně akčních nabídek). Souhlas uděluji
na dobu nezbytnou k účelu zpracování osobních údajů, tedy na dobu po kterou bude správce provozovat internetovou aplikaci EOS, respektive na dobu do odvolání tohoto mého souhlasu. 

Beru na vědomí, že osobní údaje bude v poskytnutém rozsahu zpracovávat výlučně správce, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, že tyto údaje nebudou poskytovány jinému subjektu,
že jsem oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů odvolat, že jsem kdykoliv oprávněn požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů, že pokud zjistím
nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li mé osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování mohu požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů, což však nevylučuje možnost obrátit se s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Rovněž uděluji podnikateli FO Ladislavu Zbožínkovi, IČ 10637443, se sídlem Přerov, Za mlýnem 55, PSČ 750 02 souhlas ve smyslu ust. §7 zákona č. 480/2004 Sb. s využitím mého uvedeného
elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení s tím, že tento souhlas jsem oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odmítnout, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy.
 
Registrace na ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Samozřejmostí je i naše registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod č. 00036552
Zde máte možnost ověření aktuálních údajů » Registrace ÚOOÚ
 
NOVĚ NASKLADNĚNO
 
SALSA BC CHAMPAGNE 3 dílný • měděná lastura
 
 
Naše cena: 164,15 Kč

 
FIRST STEPS Dárková taška - HELLO BABY 26x32x12cm
 
 
Naše cena: 49,66 Kč
 
 
 
© 2004 design: ABNORMIS / programming: ZAS Group Chcete mít vlastní WEBshop napojený na Váš informační systém? Kontaktuje nás na jiriz@zasgroup.cz
 
<<< Výpis pro správce